Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné
« Aktuálna strana 1 z 15 »

ŠKOLENIE TRÉNEROV FUTBALU V HUMENNOM

Sekretariát ObFZ Humenné oznamuje, že  školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C  sa uskutoční v Humennom. Termíny školenia:  04.11.2018 (nedeľa) (9:00-17:15 hod), 09.11.2018 (piatok) (15:00-20:00 hod), 11.11.2018 (nedeľa) (9:00-14:00 hod), 18.11.2018 (nedeľa) (9:00-14:00 hod), 23.11.2018 (piatok) (15:00-20:15 hod), 19.12.2018 (nedeľa) (9:00-19:15 hod)

TMK VsFZ oznamuje záujemcom o školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C, že ďalší záujemcovia  môžu posielať prihlášky na e-mail:peter.szenay@futbalsfz.sk prihlášku zašlite aj na e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk.    Prihláška na školenie k stiahnutiu TU,   Informácie  k stiahnutiu TU, tel.:0905 809038

GRASSROOTS – PROJEKT DAJME SPOLU GÓL

SFZ realizuje projekt v spolupráci s klubmi s licenciou Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže a materskými školami, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách, s názvom „Dajme spolu gól“. 
Bližšie informácie  k stiahnutiu TU

NOVÉ VYŽREBOVANIE I.TRIEDA ML. ŽIACI U 12 OBFZ HE 2018-2019

Nové vyžrebovanie I.trieda mladší žiaci U12 ObFZ Humenné k stiahnutiu TU

SEMINÁR ROZHODCOV A DELEGÁTOV OBFZ HUMENNÉ

KR ObFZ Humenné zorganizovala 22.7.2018 predsezónny seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Humenné

VYŽREBOVANIE POHÁRA NEXIS FIBERS A OBFZ HUMENNÉ 2018-2019

Vyžrebovanie 29. ročníka Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné 2018/2019

k stiahnutiu TU 

LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE

- Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 1. 7. do 31. 7.2018 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu, nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak,
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2018 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Registračný​​ a ​​prestupový​​poriadok ​​SFZ k stiahnutiu TU

« Aktuálna strana 1 z 15 »

Sekretariát

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí Stiahnuť súbor

Ponúkame záujemcom uverejniť reklamy a webové odkazy na tejto internetovej stránke ObFZ Humenné. Návštevnosť cca 15 000 mesačne.

Aktuálne počasie

Staň sa rozhodcom

Podaj ruku veľkému futbalu. Informácie ako sa stať rozhodcom na tel. čísle: 0902 870 700.

< img src="images/download.png">Dokument k stiahnutiu.

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk