Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

FK S NEUHRADENOU ZBERNOU FAKTÚROU SZF ZA 09 2017

Zbernú faktúru za 09 2017 v termíne splatnosti k 11.09.2017 neuhradili FK: Nagov, Oľka, Klenová, Hrubov, Hrabovec, Papín, Lieskovec, N.Sitnica, Ohradzany, Habura, Kochanovce, 

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk