Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

FK S NEUHRADENOU ZBERNOU FAKTÚROU ZA 04 2019

Zbernú faktúru za APRÍL 2019 k 14.05.2019 neuhradili FK:  TJ Družstevník Lieskovec, TJ Družstevník Lukačovce,  FK Rovné, TJ Družstevník Turcovce, 
TJ Partizán Hrubov, TJ Iskra Ňagov,  ŠK Klenová

COPYRIGHT © 2014 - 2019 Oblastný futbalový zväz Humenné