Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

FK S NEUHRADENOU ZBERNOU FAKTÚROU ZA 05 2018

Zbernú faktúru za MÁJ 2018 v termíne splatnosti k 11.05.2017 neuhradili FK:
TJ Tatran Kolonica, TJ Lesy Zubné, TJ Jednota SD Krásny Brod, ŠK Brestov, TJ Družstevník Lukačovce, TJ Partizán Hrubov, TJ Zbudské Dlhé 

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk