Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

FK S NEUHRADENOU ZBERNOU FAKTÚROU ZA 05 2019

Zbernú faktúru za MÁJ  2019 v termíne splatnosti k 11.06.2019 neuhradili FK: TJ Družstevník Lieskovec, ŠK Slávia Lackovce, TJ Rozkvet Vyšný Hrušov,  TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom, TJ Lesy Zubné, FK Rovné, TJ Iskra Ňagov, TJ Družstevník Oľka, ŠK Klenová, TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica,  TJ Družstevník Koškovce,  OŠK Kochanovce, TJ Partizán Hrubov,  OŠK Ohradzany, TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica, TJ Tatran Kolonica, TJ Družstevník Lukačovce.

COPYRIGHT © 2014 - 2019 Oblastný futbalový zväz Humenné