Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

FK S NEUHRADENOU ZBERNOU FAKTÚROU ZA 06 2019

Zbernú faktúru za JÚN  2019 v termine splatnosti k 11.07.2019 neuhradili FK:
OŠK Ohradzany, TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica, TJ Družstevník Lukačovce, TJ Družstevník Koškovce, TJ Partizán Hrubov,  TJ Družstevník Habura. 

COPYRIGHT © 2014 - 2019 Oblastný futbalový zväz Humenné