Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

FK S NEUHRADENOU ZBERNOU FAKTÚROU ZA 08 2017

Zbernú faktúru za 08 2017 v termíne splatnosti k 11.09.2017 neuhradili FK:Ul.Krivé, N.Sitnica,  Lieskovec, Rovné, Klenová, Ňagov, Udavské, Oľka, V.Sitnica, Papín, Belá n/C, Lackovce, OŠK Kochanovce,

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk