Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

FK S NEUHRADENOU ZBERNOU FAKTÚROU ZA 08 2019

Zbernú faktúru za AUGUST 2019 v termíne splatnosti k 11.09.2019 neuhradili FK:
TJ ŠM Ubľa, TJ Vihorlat Zemplínske Hámre, TJ Družstevník Nižné Ladičkovce, TJ Tatran Kolonica, TJ Družstevník Lieskovec, TJ Družstevník Oľka, ŠK Klenová, TJ Jednota SD Krásny Brod, TJ Družstevník Koškovce

 

COPYRIGHT © 2014 - 2019 Oblastný futbalový zväz Humenné