Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

FK S NEUHRADENOU ZBERNOU FAKTÚROU ZA 09 2018

Zbernú faktúru za SEPTEMBER 2018 v termíne splatnosti k 10.10.2017 neuhradili FK:  TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom, TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica, TJ Jednota SD Krásny Brod, TJ Družstevník Nižné Ladičkovce, TJ Roma Podskalka Humenné, TJ Partizán Hrubov,

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk