Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od  15.6.2017 k stiahnutiu TU

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk