Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

OZNAM PRE ROZHODCOV A DELEGÁTOV OBFZ HUMENNÉ

Oznamujeme rozhodcom a delegátom , ktorí mali uzatvorenú DPČ s ObFZ Humenné v roku 2015, že si môžu na sekretariáte  ObFZ Humenné vyzdvihnúť "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za rok 2015". Viac info: 0902 870700
Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk