Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽI ObFZ HUMENNÉ DO 23.6.2019

Prihlášky do súťaží ObFZ Humenné je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať do 23.6.2019 vrátane vypadajúcich z VsFZ. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF.  Podmienky štartu v súťažiach ObFZ Humenné 2019-2020 a info k stiahnutiu TU. Termínová listina k stiahnutiu TU

COPYRIGHT © 2014 - 2019 Oblastný futbalový zväz Humenné