Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

SEMINÁRE TRÉNEROV FUTBALU 2018

TMK VsFZ oznamuje záujemcom o SEMINÁRE TRÉNEROV – PREDLŽOVANIE LICENCIÍ TRÉNEROV
pre držiteľov trénerských licencií UEFA GRASSROOTS C  a UEFA B  v roku 2018.
Záujemcovia môžu posielať prihlášky priebežne na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
prihlášku zašlite aj na e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk
Informácie k seminárom trénerov k stiahnutiu TU   Prihláška na seminár  trénerov  k stiahnutiu TU

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk