Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

ŠKOLENIE TRÉNEROV FUTBALU 2018

TMK VsFZ oznamuje záujemcom o školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C. 
Záujemcovia môžu posielať prihlášky priebežne na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
prihlášku zašlite aj na e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk
Poplatok za školenie 100 €.
Prihláška na školenie trénerov k stiahnutiu TU
Informácie k školeniu trénerov k stiahnutiu TU

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk