Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

ŠKOLENIE TRÉNEROV FUTBALU V HUMENNOM

Sekretariát ObFZ Humenné oznamuje, že  školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C  sa uskutoční v Humennom. Termíny školenia:  04.11.2018 (nedeľa) (9:00-17:15 hod), 09.11.2018 (piatok) (15:00-20:00 hod), 11.11.2018 (nedeľa) (9:00-14:00 hod), 18.11.2018 (nedeľa) (9:00-14:00 hod), 23.11.2018 (piatok) (15:00-20:15 hod), 19.12.2018 (nedeľa) (9:00-19:15 hod)

TMK VsFZ oznamuje záujemcom o školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C, že ďalší záujemcovia  môžu posielať prihlášky na e-mail:peter.szenay@futbalsfz.sk prihlášku zašlite aj na e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk.    Prihláška na školenie k stiahnutiu TU,   Informácie  k stiahnutiu TU, tel.:0905 809038

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk