Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

ŠKOLENIE TRÉNEROV GRASSROOTS C - V HUMENNOM

Oznamujeme, že školenie futbalových trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C - sa uskutoční v Humennom (predbežný prvý termín bude 22.4.2018 (9:00- 20:00 hod) TMK VsFZ oznamuje záujemcom o školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C, že ďalší záujemcovia môžu posielať prihlášky na e-mail:
peter.szenay@futbalsfz.sk prihlášku zašlite aj na e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk.
Poplatok za školenie 100 €.
Prihláška na školenie trénerov k stiahnutiu TU      Informácie tel.: 0905 809 038

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk