Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

VV OBFZ HUMENNÉ OCENIL FUNKCIONÁRA K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

VV ObFZ Humenné ocenil funkcionára k životnému jubileu Štefana Kosťa (V.Sitnica) - 70 rokov (foto: J.Holinka,Š.Styrančák, L.Mochnacký, Š.Kosť, P.Jenčura, M.Kováč, J.Nazad)

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk