Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

Zákon o registri MNO - nové povinnosti pre športové kluby

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša nové povinnosti aj pre športové kluby. TJ,ŠK, FK majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO do 30.6.2019.

COPYRIGHT © 2014 - 2019 Oblastný futbalový zväz Humenné