Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

ZIMNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE

Oznamujeme FK a hráčom, že žiadosť o transfer (prestup, hosťovanie) sa podáva cez ISSF v "zimnom registračnom období od 1.1. do 15. marca 2016. (hosťovanie hráča je možné 30.6.2016)

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk