Oblastný futbalový zväz Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné

ZIMNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE ČL.19

- Zimné  registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 1. 1. do 31.1.2019 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu, nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak,

- Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 1. do 30. 3.2019 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto transfer je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Registračný a prestupový poriadok SFZ k stiahnutiu TU

COPYRIGHT © 2014 - 2019 Oblastný futbalový zväz Humenné