Kontakt

Mgr.Ladislav Mochnacký

sekretár ObFZ

Tel.: 0905 809 038

sekretariat@obfzhumenne.sk


Peter Jenčura

predseda ObFZ

Tel.: 0905 582 636

predseda@obfzhumenne.sk

Budova ObFZ

Oblastný futbalový zväz

ul. Osloboditeľov č.3, 066 01 Humenné

IČO: 31957757

DIČ: 2021433557

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK83 0900 0000 0050 5804 1975

BIC: GIBASKBX