Mládežnícka komisia

 
 

Predseda:

Mgr. Slavomír Tokár
E-mail: slavomirtokar@gmail.com
Tel.: 0905 162 512

Členovia:

Karol Maturkanič

Marián Godžák

 

DO POZORNOSTI FUTBALOVÝM KLUBOM A FUTBALISTOM ŽIACKYCH  KATEGÓRIÍ

V HUMENNOM SA OTVÁRAJÚ ŠPORTOVÉ FUTBALOVÉ TRIEDY.

STAŇ SA ŽIAKOM, ŽIAČKOU FUTBALOVEJ TRIEDY

inf. tel: 057 77 548 25, 057 78 632 39,

e-mail: skola@zshrnche-edu.sk

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk