Výkonný výbor ObFZ

 


Výkonný výbor ObFZ Humenné zvolený na volebnej konferencií v Humennom dňa 1.12.2017

Peter Jenčura - predseda ObFZ Humenné
E-mail: predseda@obfzhumenne.sk

Tel.: 0905 582 636

PaedDr. Marián Škuba - podpredseda ObFZ Humenné
E-mail: skuba.podvih@gmail.com

Tel.: 0907 863 571

Ing. Ivan Čerevka
E-mail: cerevka@stavrim.sk

Tel.: 0917 799 650

Ján Holinka
E-mail: obeculic@stonline.sk

Tel.: 0907 186 789

Ing. Adrián Kaliňak
E-mail: kalinak.adrian@gmail.com

Tel.:0905 769 728

Milan Kováč
E-mail: mn.kovac@post.sk

Tel.: 0905 760 352

Jozef Nazad
E-mail: armat.trade@stonline.sk

Tel.: 0905 407 549

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Humenné  2019

k stiahnutiu  TU

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Humenné  2018

k stiahnutiu   TU

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Humenné  2017

k stiahnutiu   TU

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Humenné  2016

k stiahnutiu   TU

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Humenné 2014 - 2015

k stiahnutiu    TU

 

KOMPETENCIE, GARANCIE A ZODPOVEDNOSŤ  ČLENOV VV OBFZ  ZA OBLASTI ČINNOSTI A PODUJATIA OBFZ  Humenné:

 

 

 

 

 

 

Garant ekonomickej oblasti ObFZ, uplatňovanie všeobecne platných legislatívnych zmien v ObFZ, garant uplatňovania ISSF, aplikácia ISSF v ObFZ a FK, uplatňovanie novelizovaných noriem SFZ v ObFZ a FK

Ing. Ivan Čerevka

Garant komisie rozhodcov, školenia, semináre R a DZ

Ján Holinka

Garant ŠTK , futbal žiakov ŽŠ v Sninskom okrese, garant finalového turnaja Pohár Nexis Fibers a ObFZ

PaeDdr. Marián Škuba

Garant DK, Superpohára ObFZ – Memorial J.Škubu, vyhlásenie 11 sezóny, naj. strelcov…, oceňovania funkcionárov k životným jubileám, oceňovania FK k jubileám vzniku

Milan Kováč

Garant komisie mládeže a TMK, futbal žiakov ZŠ v okrese HE

Ing. Adrián Kaliňák

Garant spracovania projektov na získavanie finančných prostriedkov, reklama ObFZ, evidencia futbalových štadiónov – infraštruktúra ihrísk, výstavba, rekonštrukcia, modernizácia futbalových štadiónov, futbal žiakov ŽŠ v Medzilaboreckom okrese

Jozef Nazad

COPYRIGHT © 2014 - 2019 Oblastný futbalový zväz Humenné