Zoznam rozhodcov z ObFZ Humenné

ZOZNAN ROZHODCOV 2014/2015
SFZ:      
Priezvisko Meno Adresa Telefón
Jenčura Peter Laborecká 1848/4, 066 01 Humenné 0905582636
       
VsFZ:      
Priezvisko Meno Adresa Telefón
Barát Erik Komenského 2656,069 01 Snina 0917613784
Friga Kamil Partizánska 21, 066 01 Humenné 0905882117
Gajdoš Peter Jasenov 180, 066 01 Humenné 0908020026
Ginda Marcel Topoľovka 237, 067 64 Topoľovka 0944958332
Gnip Ján Štúrova 2, 067 81 Belá nad Cirochou 0944462482
Godžak Marián Osloboditeľov22, 066 01 Humenné 0917781568
Greško Pavol Udavské 404, 067 31 Udavské 0948531400
Guba Marek Ňagov 92, 068 01 Medzilaborce 0911103030
Harajbič Igor Staničná 5, 066 01Humenné 0907464733
Havriško Šimon Modrá n/C 296, 067 82 Dlhé n/C 0948622663
Holp Martin Baškovce 123, 067 23 Baškovce 0917551689
Holp Peter Baškovce 42, 067 23 Baškovce 0908746201
Hríb Michal Komenského 2656/6, 069 01 Snina 0915335415
Hudák Marek Papin 210, 067 33 Papín 0908514844
Kuľha Vladimír Třebicská 9, 066 01 Humenné 0918176045
Paulišin Viliam Hrabovec nad Laborcom 27, 067 01 Hrabovec n/ L 0918564327
Ruščanský Milan Starinská 19, 066 01 Humenné 0948527257
Švec Jozef Nám.Slobody 37, 066 01 Humenné 0918121656
Tkáč Peter Ohradzany 97, 067 22 Ohradzany 0915943946
Vojtko Patrik Komenského 85/4, 067 81 Belá nad Cirochou 0907918884
Žulevič Radovan Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce 0905597341
       
ObFZ:      
Priezvisko Meno Adresa Telefón
Basoš Pavol Udavské 98, 067 31 Udavské 0915111435
Behún Martin Veľopolie 46, 067 31 Udavské 0918743309
Buchlák Ján Partizánska 1864/26, 069 01 Snina 0910932853
Butala Jaroslav Baškovce 56, 067 23 Baškovce 0908208713
Belančin Slavomír Modrá n/C 282, 067 83 Dlhé n/C 0917333286
Brehovský Jozef Baškovce 64, 067 23 Baškovce 0948338474
Čopík Matej Dlhé n/C 276, 067 82 Dlhé n/C 0908588741
Demský Ondrej Dlhé n/C 366/96, 067 82 Dlhé n/C 0944156324
Fecura Ivan Čabalovce 13, 067 16 Vyrava 0907970499
Fedič Dominík Cintorinská 32/32, Belá n/C 06781 0915168104
Ferko Jaroslav Komenského 2657/k7, 069 01 Snina 0915134867
Firda Anton Na Podskalku 4, 066 01 Humenné 0907479723
Firkaľ Marián Volica 42, 067 01 Radvaň n/L 0907161405
Gajdoš Štefan Adidovce 64, 067 32 Vyšný Hrušov 0917774071
Guľko Marián Krátka 4, 066 01 Humenné 0907919604
Chrin Ladislav Námestie Slobody 49, 066 01 Humenné 0944490926
Jakubov Andrej Košarovce 210, 094 06 Košarovce 0905513552
Jancusko Stanislav Ohradzany 60, 067 22 Ohradzany 0918544826
Juščík Jakub Košická 17, 066 01 Humenné 0915252404
Kačmar Šimon Košarovce 3, 094 06 Košarovce 0944507912
Kuriščák Slavko Komenského 2654/4, 069 01 Snina 0915881501
Kucer Miroslav Udavské 314, 067 31 Udavské 0908333180
Makar Miloš Hrnčiarska 12, 066 01 Humenné 0918988776
Metiľ Tadeáš SNP 38, 06601Humenné 0915879929
Mihalič Martin Tyršová 18, 066 01 Humenné 0918419762
Minďák Michal Košická 1, 066 01 Humenné 0911313884
Nagy Patrik Dlhé n/C 404, 067 82 Dlhé n/C 0911087325
Petruňo Miloš Ňagov 39, 068 01 Medzilaborce 0905233224
Prokopčák Miloš Hrnčiarska 17, 066 01 Humenné 0905666960
Rudik Štefan Kamenica n/C 149, 067 83 Kamenica n/C 0908641775
Seman Milan ul. 1. maja 2058, 069 01 Snina 0902332263
Skalka Ján Košická 34, 066 01 Humenné 0908310958
Štefek Marek Partizánska 2, 066 01 Humenné 0907623738
Treščák Viliam Rovné 17, 067 32 Vyšný Hrušov 0907581402
Turčík Peter Mierová 630, 072 22 Strážske 0904357638
Vohár Viktor Palariková 1612/12, 069 01 Snina 0949439461
Varga Radomir SNP 20, 066 01 Humenné 0914242429
Zadražný Jozef Belá n/C 735, 067 81 Belá nad Cirochou 0907523053

 

Copyright © 2015 ObFZ - Oblastný futbalový zväz Humenné. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo GoP.sk