NA KONFERENCII ObFZ HUMENNÉ BOLI OCENENÍ K ŽIVOTNÉMU JUBILEU 60 ROKOV J.PIŠKANIN, F.BOLINGER,- 50 ROKOV M.GUĽKO

Na Konferencii ObFZ Humenné boli ocenení funkcionári ObFZ  plaketou  k životnému jubileu 60 rokov : J. Piškanin, F. Blinger, - 50 rokov: M.Guľko. Ocenenia odovzdal Peter Jenčura predseda ObFZ Humenné