OBFZ HUMENNÉ OCENIL Adriána KALIŇAKA A -Víťazoslava LUKAČÍKA K JUBILEU 50 ROKOV

Výkonný výbor ObFZ Humenné ocenil plaketou a ďakovným listom  k životnému jubileu 50 rokov Adriána Kaliňaka a Víťazoslava Lukačíka, dlhoročných funkcionárov ObFZ Humenné.

Ocenenia odovzdali Peter Jenčura predseda ObFZ Humenné a Marián Škuba, podpredseda ObFZ Humenné