OBFZ HUMENNÉ OCENIL ALBERTA DZEMJANA K ŽIVOTNÉMU JUBILEU 70 ROKOV

Výkonný výbor ObFZ Humenné ocenil plaketou a ďakovným listom  k životnému jubileu 70 rokov Alberta DZEMJANA, dlhoročného funkcionára ObFZ Humenné.

Ocenenia odovzdali Peter Jenčura predseda ObFZ Humenné