Otvorený list TJ Družstevník Lieskovec - neschopný predseda DK Vojťko

Otvorený list.

 

Určené Výkonnému výboru, členom Konferencie, klubom ObFZ Humenné a hlavne neschopnému predsedovi DK.

TJ Družstevník Lieskovec sa chce vyjadriť kukontumácii stretnutia TJ Družstevník Lieskovec – TJ Družstevník Radvaň n/L.

V pravidlách sa píše, že za štart hráča je zodpovedný klub. Áno, je to tak, ale potom načo sú nám odborné komisie a zväz, keď nevieme zabezpečiť jednu úradnú správu a vyriešiť jedno vylúčenie hráča za dva týždne. Informovali sme sa aj na iných futbalovýchzväzov, ako to funguje... ako môže dávať najprv DK tresty keď ešte nebola ešte kontumácia..??? Veď najprv mala ŠTK zápas skontumovať a následne na podnet ŠTK udeliť DK tresty, všade sa to robí tak, len naša DK je špeciálna, alebo skôr neschopná. Stretnutie, kde náš hráč bol vylúčený /Gavel /, sa odohralo 28.08.2022. V zápise o stretnutí je napísané, že hráč dostal ČK za HNS za sotenie protihráča nadmernou silou.

Všetko je každému jasné, hráč podľa disciplinárneho poriadku a keď sme si pozerali úradné správy za takéto priestupky, hráči dostávali zastavenú činnosti na 1 stretnutie, max 2 stretnutia. Mal takýto trest dostať okamžite a v pohári mohol nastúpiť...

Nakoniec tento hráč aj takýto trest dostal, ale až kedy, načo bol takýto cirkus okolo toho potrebný.??? Veď zápisy o stretnutí sú uzatvorené už v nedeľu po zápasoch, tak trest a aj úradná správa mala byť zverejnená okamžite, zvlášť, keď sa hrali pohárové stretnutia a vo štvrtok a bol štátny sviatok, prečo DK to nespravila a keď si chcela vyžiadať video, mala to urobiť hneď a v stredu to malo byť vyriešenéa zverejnená aj úradná správa. Nám to pripadá akoby to bolo urobené naschvál a keď nie, tak predseda DK Vojtko je potom neschopný. Bol problém zo zväzu, alebo z DK dvihnúť telefón a oznámiť klubu, že DK niečo rieši, doteraz nevieme čo riešila.? Dúfame, že predseda DK, dobre spáva, že samu podarilo pokutami naplniť kasu ObFZ, ale nech si uvedomí, že on z futbalu peniaze dostáva, ale kluby, obce a veľa krát, čo aj mi robíme futbal dávame vlastné prostriedky a na úkor rodín. Dnes je14.09.2022 a zajtra sa hrajú poháre a opäť nevyšla úradná správa DK.

ŠTK a KR úradné správy dali a DK zase nič... Arogancia alebo neschopnosť... nech si vyberie každý ako chce, aj keď sme pohárový zápas prehrali kontumačne my, ako klub, podľa nás prehral futbal, ktorý sa spravodlivo odohral na ihrisku a hlavne predseda DK, ktorý to robí neodborne, neschopne, arogantne.

Futbalu zdar a predsedovi DK veľká hanba.

Dole podpísaný predseda TJ DružstevníkLieskovec