VÝSLEDKY VOLIEB VOLEBNEJ KONFERENCIE ObFZ HUMENNÉ Z 11.01.2022

VÝSLEDKY VOLIEB VOLEBNEJ KONFERENCIE ObFZ HUMENNÉ 

PREDSEDA ObFZ Humenné

Peter JENČURA

ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU ObFZ HUMENNÉ

 1. Ivan ČEREVKA
 2. Adrián KALIŇÁK
 3. Marián ŠKUBA
 4. Ján HOLINKA
 5. Ondrej OLEXIK
 6. Ondrej KATKOVČÍN

ČLENOVIA RIADNEJ KONFERENCIE ObFZ HUMENNÉ

 1.  Slavomír BURCIN
 2.  Peter ČEREVKA
 3.  Martin DZEMJAN
 4.  Dávid GODŽÁK
 5.  Lukáš GRAJCÁR
 6.   Miroslav HUNČÁR 
 7.  Cyril KLIČ 
 8.  Štefan MAŽERIK
 9.  Ján PASTIRAK ml.
 10.  Marcel PEKELA 
 11.  Milan SROK 
 12.  Michal ŠKUMANIČ

PREDSEDA REVÍZNEJ KOMISIE

Jozef FEDORKO

PREDSEDA ODVOLACEJ KOMISIE

Stanislav RAKÁR

PREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

Patrik VOJTKO

ČLENOVIA RIADNEJ KONFERENCIE VsFZ ZA ObFZ HUMENNÉ

1.Peter JENČURA

2.Pavel LUKAČÍK

3.Martin POLÁK

Výsledky volieb ObFZ Humenné z 11.1.2022 K STIAHNUTIU TU strana 1

Výsledky volieb ObFZ Humenné z 11.1.2022 K STIAHNUTIU TU strana 2

ZÁPIS VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ HE Z 11.01.2022 

Zápisnica VK ObFZ HE z 11.1.2022 K STIAHNUTIU TU strana 1

Zápisnica VK ObFZ HE z 11.1.2022 K STIAHNUTIU TU strana 2

Sprava mandátovej komisie  ObFZ HE z 11.1.2022 K STIAHNUTIU TU

 

ZÁPIS Z 2. KOLA VOLIEB 4.01.2022

Zápis volebnej komisie ObFZ HE 2 kolo z 4.1.2022 strana 1 K STIAHNUTIU

Zápis volebnej komisie ObFZ HE 2 kolo z 4.1.2022 strana 2 K STIAHNUTIU

Správa Mandátovej komisie  z volebnej konferencie 4.1.2022 K STIAHNUTIU TU

ZÁPIS Z 1. KOLA VOLIEB 29.12.2021

Zápis volebnej komisie  strana 1 k stiahnutiu TU

Zápis volebnej komisie  strana 2 k stiahnutiu TU

Zápis volebnej komisie  strana 3 k stiahnutiu TU

Správa mandátovej komisie z volebnej konferencie k stiahnutiu TU