Výzva z FnPŠ na predkladanie žiadostí na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry

Výzva z FnPŠ na predkladanie žiadostí na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry:

Žiadosti je možné podávať v termíne od 15.12.2021 do 31.1.2022. Minimálna hodnota projektu je 100.000 eur, minimálne spolufinancovanie zo strany žiadateľa je 40% z oprávnených výdavkov.

Viac info: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura