ZIMNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE S OBMEDZENÍM "hosťovanie hráča" od 1. 1. do 30. 3.2022

- Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 1. do 30. 3.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval.

Prestup z letného obdobia 2021 je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Registračný a prestupový poriadok platný od 08.06.2021 K STIAHNUTIU TU