LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE: "PRESUP"- od 01.07. do 21.07, "HOSŤOVANIE"- od 01.07. do 30.09

LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE čl.19 (2)

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia „PRESTUP“),

  1. b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením „HOSŤOVANIE“),
  2. c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

 LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE - Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 1.07. do 21. 7. - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu, nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak,

  - Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča“ od 1. 7. do 30. 9.2018 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu).

Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK K STIAHNUTIU TU