Kontakt

Budova ObFZ

Sekretariát ObFZ

Mgr. Ladislav Mochnacký
Tel.: +421 905 809 038
sekretariat@obfzhumenne.sk

Predseda ObFZ

Peter Jenčura
Tel.: +421 905 582 636
predseda@obfzhumenne.sk

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK83 0900 0000 0050 5804 1975
BIC: GIBASKBX

Oblastný futbalový zväz Humenné

IČO: 31957757 | DIČ: 2021433557

Adresa:
ul. Osloboditeľov č.3, 066 01 Humenné

Kontakujte nás cez formulár