Štruktúra ObFZ

Predseda:

Peter Jenčura
E-mail: pjencura@gmail.com
Tel.: +421 905 582 636

Sekretáriat:

Sekretár ObFZ Humenné

Mgr. Ladislav MOCHNACKÝ

Telefón.: +421905 809 038

E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk , obfzhe@futbalsfz.sk

 

Adresa:                   Oblastný futbalový zväz

ul. Osloboditeľov č.1633/3

066 01 HUMENNÉ

IČO : 31957757

DIČ: 2021433557

 

Číslo účtu ObFZ Humenné IBAN: SK83 0900 0000 0050 5804 1975

Webová stránka:

https://www.obfzhumenne.sk/

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-humenne/

 

ČESTNÝ PREDSEDA ObFZ HUMENNÉ - shcválené Riadnou konferenciou ObFZ Humenné 23.9.2021

Štefan STYRANČÁK