Športovo-technická komisia

Predseda ŠTK:
Vladislav KVASKA

E-mail: vkvaska@gmail.com  

tel.: 0907187671

Členovia:

Mgr.Pavel Lukačík

Ladislav Džatko

Ing.Michal Kvaško