Konferencia


Členovia riadnej konferencie ObFZ zvolení na volebnej konferencií dňa 29.12.2021

BURCIN Slavomír Mgr. (TJ Jednota SD Kr.Brod)

tel.: 0905 145 878

Email: sl.burcin@gmail.com

 

ČEREVKA Peter (OŠK Kochanovce)

tel.: 0905 868 949

Email.:pidocerevka@gmail.com

 

DZEMJAN Martin (TJ Ptava NV Ptičie)

tel.: 0908 876 208

Email.: pticie@pticie.sk

 

GODŽÁK Dávid Ing. (OFK Hážin n/Cir)

tel.:0917 925 573

Email:david.godzak@gmail.com

 

GRAJCÁR Lukáš  (TJ Družstevník Modrá n/Cir.)

tel.: 0915 852 839

Email.: grajcarlukas@atlas.sk

 

HUNČÁR Miroslav  (ŠK Klenová)

tel.:0907 939 529

Email.: huncar.miro@azet.sk

 

KLIČ Cyril  (OŠK Ohradzany)

tel.: 0904 121 825

Email.: klic@centrum.sk

 

MAŽERIK Štefan Mgr. (TJ Družst. N.Ladičkovce)

tel.:0905 278 098

Email:mazerik@post.sk

 

PASTIRÁK Ján ml. (FK Rovné)

tel.:0907 956 696

Email: j.p.san@centrum.sk

 

PEKALA Marcel 

tel.: 0905 066 207

Email.:marcel.pekala888@gmail.com

 

SROK  Milan (OŠK Rokytov)

tel.: 0911 870 340

Email.:milansrok@inmail.sk

 

ŠKUMANIČ Michal (SK Slávia Lackovce)

tel.:0918 477 889

Email: pneuservishumenne@gmail.com

ROZPOČET ObFZ HUMENNÉ NA ROK 2023 K STIAHNUTIU TU

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ObFZ HUMENNÉ ZA ROK 2022 K STIAHNUTIU TU

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RIADNEJ KONFERENCIE 02 Z 31.05.2023  K STIAHNUTIU

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RIADNEJ KONFERENCIE 01 Z 22.11.2022  K STIAHNUTIU

ROZPOČET ObFZ HUMENNÉ NA ROK 2022 K STIAHNUTIU TU

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ObFZ HUMENNÉ ZA ROK 2021 K STIAHNUTIU TU

Výsledky hlasovania Per rollam Riadnej konferencie ObFZ Humenné 22-25.3.2022  per rollam  K STIAHNUTIU TU
 
 Komuniké zo zasadnutí Riadnych konferencii ObFZ

2021 k stiahnutiu TU

2019 k stiahnutiu TU

2018 k stiahnutiu TU

2017 k stiahnutiu TU

Rozpočet ObFZ Humenné na rok  2021   - schválené Riadnou konferenciou ObFZ Humenné 23.9.2021 k stiahnutiu TU 

Výsledky hospodárenia k 31.12.2020   - schválené Riadnou konferenciou ObFZ Humenné 23.9.2021 k stiahnutiu TU 

 Výkaz ziskov a strát ObFZ Humenné 2020   - schválené Riadnou konferenciou ObFZ Humenné 23.9.2021 k stiahnutiu TU 

 Výsledky hospodárenia k 31.12.2019   - schválené Riadnou konferenciou ObFZ Humenné 23.9.2021 k stiahnutiu TU 

 Výkaz ziskov a strát ObFZ Humenné 2019   - schválené Riadnou konferenciou ObFZ Humenné 23.9.2021 k stiahnutiu TU 

Výsledky hospodárenia k 31.12.2018 a rozpočet 2019- schválené konferenciou ObFZ HE  28.03.2019 k stiahnutiu TU

 Výdavky a príjmy ObFZ Humenné 2016  a Rozpočet ObFZ  2017 - schválené Riadnou konferenciou ObFZ Humenné 29.3.2017 k stiahnutiu TU

 

 Správa o činnosti ObFZ Humenné 2014-2017 na konferencii 1.12.2017 k stiahnutiu TU

 Správa Revíznej komise ObFZ Humenné  na konferencii 1.12.2017 k 31.10.2017 k stiahnutiu TU

 Správa o hospodarení ObFZ Humenné 2014 -31.10.2017na konferencii 1.12.2017 k stiahnutiu TU

 Uznesenie z Volebnej konferencie ObFZ Humenné z 1.12.2017 k stiahnutiu TU