Revízna komisia

Predseda:
Jozef Fedorko
E-mail: pakostov24@gmail.com
Tel.: 0903 447 964

0918 409 344

Člen:

Milan Tracik

Ján Gombita

Sprava Revíznej komisie ObFZ Humenné za rok 2022 k stiahnutiu TU

Sprava Revíznej komisie ObFZ Humenné za rok 2021 k stiahnutiu TU

Sprava Revíznej komisie ObFZ Humenné za rok 2020 k stiahnutiu TU

 Sprava Revíznej komisie ObFZ Humenné za rok 2019 k stiahnutiu TU

 Sprava Revíznej komisie ObFZ Humenné za rok 2018 k stiahnutiu TU