Výkonný výbor


Výkonný výbor ObFZ Humenné 

Peter Jenčura - predseda ObFZ Humenné
E-mail: pjencura@gmail.com

Tel.: 0905 582 636

PaedDr. Marián Škuba 
E-mail: marian.skuba74@gmail.com

Tel.: 0907 863 571

Ing. Ivan Čerevka
E-mail: cerevka@strechacentrum.sk

Tel.: 0917 799 650

Ján Holinka
E-mail: ulic@obeculic.sk

Tel.: 0907 186 789

Ing. Adrián Kaliňak
E-mail: kalinak.adrian@gmail.com

Tel.:0905 769 728

Ondrej Katkovčín
E-mail: tjjasenov@centrum.sk

Tel.:0915 133 970

Ondrej Olexik
E-mail: olexik@std.sk

Tel.:0918 989 030

Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Humenné 2023

Zápis 07 z 16.5.2023 k STIAHNUTIU TU

Zápis 06 z 28.02.2023 k STIAHNUTIU TU

 

Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Humenné 2022

Zápis 05 z 28.10.2022 K STIAHNUTIU TU

Zápis 04 z 26.7.2022   STRANA 1 - STRANA 2 - STRANA 3

Zápis 03 z 21.4.2022   STRANA 1 - STRANA 2 - STRANA 3

Zápis 02 z  01.03.2022   STRANA 1STRANA 2

Zápis 01 z  27.01.2022   STRANA 1STRANA 2

ČESTNÝ PREDSEDA ObFZ HUMENNÉ - schválené Riadnou konferenciou ObFZ Humenné 23.9.2021

Štefan STYRANČÁK

 

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Humenné  2021

k stiahnutiu TU

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Humenné  2020

k stiahnutiu TU

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Humenné  2019

k stiahnutiu  TU

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Humenné  2018

k stiahnutiu   TU

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Humenné  2017

k stiahnutiu   TU

 

KOMPETENCIE, GARANCIE A ZODPOVEDNOSŤ  ČLENOV VV OBFZ  ZA OBLASTI ČINNOSTI A PODUJATIA OBFZ  Humenné:

 

Garant ekonomickej oblasti ObFZ, uplatňovanie všeobecne platných legislatívnych zmien v ObFZ, garant uplatňovania ISSF, aplikácia ISSF v ObFZ a FK, uplatňovanie novelizovaných noriem SFZ v ObFZ a FK

Ing. Ivan Čerevka

Garant komisie rozhodcov, školenia, semináre R a DZ

Ján Holinka

Garant ŠTK , futbal žiakov ŽŠ v Sninskom okrese, garant finalového turnaja Pohár Nexis Fibers a ObFZ

PaeDdr. Marián Škuba

Garant DK, Superpohára ObFZ – Memorial J.Škubu, vyhlásenie 11 sezóny, naj. strelcov…, oceňovania funkcionárov k životným jubileám, oceňovania FK k jubileám vzniku

 

Garant komisie mládeže a TMK, futbal žiakov ZŠ v okrese HE

Ing. Adrián Kaliňák

Garant spracovania projektov na získavanie finančných prostriedkov, reklama ObFZ, evidencia futbalových štadiónov – infraštruktúra ihrísk, výstavba, rekonštrukcia, modernizácia futbalových štadiónov, futbal žiakov ŽŠ v Medzilaboreckom okrese