ObFZ HE upozorňuje kluby na čerpania dotácie na mládež v podobe kreditov cez E-shop SFZ

Upozorňujeme kluby na  čerpania dotácie na mládež v podobe kreditov. Čerpanie je možné cez E-shop SFZ (Suma na hráča (mládež) je 37,85 €)

Informácie:

https://futbalsfz.sk/2022-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte/

Prehľad čerpania:

https://podporamladeze.futbalsfz.sk/

Prehľad čerpania k 14.11.2022
https://podporamladeze.futbalsfz.sk/

- kredity pre rok 2022  je potrebné použiť do 30.11.2022 na stránke https://futbalnet.shop

platnosť čerpania končí 30.11.2022 PO TOMTO TERMÍNE VÁM DOTÁCIA PREPADNE
 
                                       čerpanie/dotácia