OBFZ HUMENNÉ OCENIL Petra JENČURU K JUBILEU 50 ROKOV

Výkonný výbor ObFZ Humenné ocenil plaketou a ďakovným listom  k životnému jubileu 50 rokov  Petra JENČURU predsedu ObFZ Humenné.

Ocenenia odovzdali Adriána Kaliňák,člen VV ObFZ Humenné a Ladislav Mochnacký, sekretár ObFZ Humenné