OZNAMUJEME ZMENU SÍDLA OBFZ HUMENNÉ OD 1.1.2024-NOVÁ ADRESA: UL. ŠTEFÁNIKOVA 2326/22 - II. POSCHODIE č.dv.:207

OZNAMUJEME ZMENU SÍDLA ObFZ HUMENNÉ OD 1.1.2024

NOVÁ ADRESA: Oblastný futbalový zväz  Ul.Štefánikova 2326/22, 06601 Humenné

II. POSCHODIE ČÍSLO DVERÍ 207

(BUDOVA PRI CHEMKOSTAVE, OPROTI "BENZINKE OMF PRI NADJAZDE)

PARKOVANIE PRI BUDOVE ZA RAMPOU NA 2 HODINY ZDARMA