Pozastavenie členstva, neuhradené faktúry fyzických osôb

Vážený člen SFZ,

dovoľujeme si Vás vopred upozorniť na zmenu prihliadania SFZ na faktúry s nízkou hodnotou, ktoré sú dlhodobo neuhradené. Jedná sa v tomto momente výhradne o faktúry za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby sami v ISSF, nejedná sa v žiadnom prípade o položky členského vygenerované klubovým manažérom.

DOČASNÉ POZASTAVENIE SA TÝKA HLAVNE HRÁČOV KTORÍ SI GENEROVALI "ČLENSKÉ" SAMOSTATNE, TRÉNEROV, DELEGÁTOV, DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV, ROZHODCOV, SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ A ČLENOV KOMISÍ.

Jedná sa o dočasné pozastavenie členstva osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti podľa platných stanov SFZ, (čl. 32 ods. 1  písm. f a podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) ). Týka sa to všetkých faktúr aj z minulosti.

Informujte prosím hlavne hráčov a trénerov Vašeho klubu aby si skontrolovali v ISSF či majú všetky faktúry v stave uhradená.  Skontrolovať faktúry je možné v ISSF - MOJE ČLENSKE POPLATNY.

POKIAĽ SA OSOBA DOSTANE DO STAVU ŽE MÁ POZASTAVENÉ ČLENSTVO, NEBUDE MÔCŤ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ÚKONY V ISSF, A ANI NEBUDE MOŽNÁ ÚČASŤ OSOBY NA ZÁPASOCH.

 

TO ZNAMENÁ, NEBUDE SA DAŤ PRIDAŤ NA ZÁPIS O STRETNUTÍ.