POZOR ZMENA PRI PRIHLÁSENÍ DO ISSF SYSTÉMU. DO ISSF SA UŽ PRIHLASUJE POMOCOU REGISTRAČNÉHO ČÍSLA ALEBO RODNÉHO ČÍSLO (bez lomítka) A HESLA (heslo zostáva pôvodné), EMAILOVÁ ADRESA SA UŽ NEDÁ POUŽIŤ.

DO ISSF SA UŽ PRIHLASUJE POMOCOU REGISTRAČNÉHO ČÍSLA ALEBO RODNÉHO ČÍSLO (bez lomítka) A HESLA (heslo zostáva pôvodné),

EMAILOVÁ ADRESA SA UŽ NEDÁ POUŽIŤ.