PROPAGÁCIA PSK K VYÚČTOVANIU DOTÁCIE 2023

PROPAGÁCIA PSK K VYÚČTOVANIU DOTÁCIE 2023

1.        Program: Šport Podprogram: 1.3 - ŠPORT – bežné výdavky

2.        Názov podporenej činnosti: Pohár a majstrovské súťaže Oblastného futbalového zväzu Humenné

3.        Dotácia sa poskytnutá na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 98/2023

4.     Zmluva č. 1277/2023/OPR o poskytnutí dotácie