REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK SFZ - ZIMNÉ OBDOBIE 1.1.2023-31.3.2023

Registračný a prestupový poriadok  SFZ -  K STIAHNUTIU TU

Informácie k medzinárodnému transferu hráča - K STIAHNUTIU TU

Článok 19 - Registračné obdobia

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

ZIMNÉ OBDOBIE

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) "hosťovanie"

LETNÉ OBDOBIE

od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) "prestup",

od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) "hosťovanie"

ZIMNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE

- Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 1. do 30. 3.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval.

Prestup z letného obdobia 2022 je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE

- Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 26.06. do 15. 7.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu, nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak,

- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Zmena v tabuľke odstupného ( vložila  sa nová 3. liga SFZ a ostatné súťaže sa len premenovali - 5.liga je už 6.liga)

7. liga - I. trieda dospelí

8.liga - II. trieda dospelí

V podmienkách ObFZ Humenné - ODSTUPNÉ ZA "PRESTUP" v tabuľke strana 40-41