Upozorňujeme FK, že OSTARŠENIA HRÁČOV sa od 1.11.2023 evidujú v ISSF

Upozorňujeme FK, že OSTARŠENIA HRÁČOV  sa od 1.11.2023 evidujú v ISSF :

Elektronická podateľňa v ISSF.

Žiadosť o registráciu ostaršenia

V  ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na:

https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/