VV ObFZ Humenné ocenil k životnému jubileu funkcionárov ObFZ: 60 rokov Cyril Vasiľ, Pavol Dzido, - 50 rokov Pavel Lukačík

Výkonný výbor ObFZ Humenné ocenil plaketou a ďakovným listom  k životnému jubileu 60 rokov Cyril Vasiľ, Pavol Dzido, - 50 rokov Pavel Lukačík funkcionárov ObFZ Humenné. Ocenenie odovzdal Peter Jenčura, predseda bFZ Humenné.